Bedriftsnavn - Bedriftsbeskjed
 
OM OSS
 
INSTITUTT FOR KREATIVT DRØMMEARBEID (IKD)
 - ble opprettet våren 2011, med Nini Marie Torp som leder. 
 
Vår visjon er å spre kreativt drømmearbeid til hele landet. Vi ønsker å inspirere til at det settes i gang drømmegrupper over det ganske land. Vi tror at ved å arbeide med drømmene dine gjør du livet rikere. Vi tror også at det å arbeide med drømmer i grupper åpner opp for aksept hos den enkelte, både av en selv og også av andre, det er fredsskapende arbeid.  
 
Nini Marie Torp, Eirin Røgeberg, Beret Wicklund og Elisabeth Sæther er alle psykoterapeuter (i psykosyntese, psykodrama eller gestalt) og ihuga drømmearbeidere som har holdt på i mange år med egne og andres drømmer. To er bosatt i Oslo/ Høvik, to i Trondheim.
 
Kreativt drømmearbeid bygger på Strephon Kaplan- Williams´ Jung-inspirerte teorier om drømmer og er videreutviklet av Nini Marie Torp som er utdannet ved hans Institutt for drømmearbeid. Teori og praksis er beskrevet i Nini Marie Torps bok: Den lille drømmehåndboken. Den ble utgitt ved Emilia forlag i oktober 2011, og kan bestilles her.
 
Instituttet tilbyr terapi, kurs og veilederutdanning i kreativt drømmearbeid flere steder i Norge, foreløpig i Oslo, Bærum, Oppegård og Trondheim.
 
Vi holder også informasjonsmøter, foredrag og kurs andre steder i landet på forespørsel!
 


Nini Marie Torp
Hun har drevet egen praksis ved Høvik kurssenter siden 1996, og tar i mot klienter og par i samtaleterapi.

Hun er utdannet psykodramaleder og psykosyntese psykoterapeut (MNFPT), i tillegg til utdannelse som drømmeveileder ved Institutt for drømmearbeid med Strephon Kaplan-Williams som lærer. 

Nini Marie har arbeidet med drømmer i mange år, og holdt mange kurs, bl.a. Årskurs i kreativt drømmearbeid siden 1999. Hun har skrevet Den lille drømmehåndboken som ble utgitt ved Emilia forlag i 2011. 

Hun tok initiativet til Nettverket av drømmeveiledere, som hun for tiden er leder av.


Nini Marie Torp (Høvik, utenfor Oslo)
M: 97118825Eirin J. Strandvik Røgeberg (Oslo)
M: 91708828

 
 
 
 
 


Elisabeth H. Sæther (1959)
Har drevet egen praksis de siste 10 årene.
Utdannet lærer. Jeg har en femårig coachutdanning fra Juno Kommunikasjon (Toril Røkenes) i Oslo i tillegg til en veilederutdanning i drømmearbeid fra Høvik kurssenter (Nini Marie Torp).

Studerte Psykosyntese (transpersonlig psykologi) i to år ved Norsk Institutt for Psykosyntese og tok en påfølgende fireårig psyko-terapiutdanning ved Norsk Gestaltinstitutt høyskole. Tok etterutdanning for gestaltterapeuter 2012 - 2013 og går andre året på gestalt-veilederutdanningen, også ved NGI.Elisabeth H. Sæther
(Trondheim)
M: 93024400
 
Beret Wicklund (1952)
(Trondheim)
M: 92831710
 
Førsteamanuensis i norsk på HIST, avd. for lærer og tolkeutdanning, fra 2000.
Cand. phil. med norsk hovedfag og mellomfag i fagene engelsk og litteraturvitenskap.
Erfaring fra grunnskole, videregående skole og universitet, samt fra kommunepolitikk og judo.
Utdannet samtaleterapeut fra NIP – Norsk Institutt for Psykosyntese - og drømmeveileder fra Høvik kurssenter.